ฟอร์มสำหรับขอหนังสือหัก ณ ที่จ่าย (ไฟล์ PDF)

* หมายเหตุ : เอกสารจัดส่งเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายบัญชี 087-346-6919​ (คุณต้อย)