โรงงาน Aureo ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

kazusa_akademia_park2
Kazusa Akademia Park

โรงงานผลิต เบต้ากลูแคน

Aureo Factory

โรงงานผลิตที่สะอาดและทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาลญี่ปุ่น กำลังการผลิต 100 ล้านซองต่อปี Aureo Co., Ltd. (Kazusa) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ผลิตไบโอเทคโนโลยี บริเวณที่ราบเชิงเขาจังหวัดชิบะ ใกล้ทะเล รายล้อมด้วยป่าไม้และธรรมชาติอันบริสุทธิ์ มั่นใจด้วยมาตรฐานการผลิตแบบ GMP ประเทศญี่ปุ่น และได้รับการรับรองจากสำนักงานอาหารและยา เราใส่ใจในทุกคุณภาพ วัตถุดิบที่คัดสรรจากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีใดๆ เป็นส่วนผสม บรรจุภัณฑ์ทุกชนิดผลิตจากกระดาษรีไซเคิล สามารถย่อยสลายได้ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

GMP คืออะไร

หน่วยงานรับรองมาตรฐาน GMP สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือ Japan Health and Nutrition Food Association (สมาคมอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการแห่งประเทศญี่ปุ่น) มาตรฐานข้างต้นไม่ได้กำหนดโดยกฎหมายสำหรับอาหาร (อาหารเพื่อสุขภาพ) แต่บริษัท อะอุเรโอ จำกัด ได้รับ GMP เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อทำงานเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับเภสัชภัณฑ์ * หน่วยงานรับรองมาตรฐาน GMP สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือ Japan Health and Nutrition Food Association (สมาคมอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการแห่งญี่ปุ่น)

ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต

เราใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย

ข้อมูลโรงงาน อะอุเรโอะ

Founded June 1997
CEO Yukiko Moriya
Factory 54-1 Kazusakoito, Kimitsu-shi, Chiba, Japan