ในปัจจุบัน โลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ บริษัทฯ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเช่นกัน อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก แม้แต่คุณเอง ก็อาจสับสนเกี่ยวกับทางเลือกของคุณในการใช้ชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม “ปรัชญาพื้นฐาน” และ “คติพจน์บริษัท ” จะไม่เปลี่ยนแปลงแม้เวลาจะเปลี่ยนไปก็ตาม นับตั้งแต่ก่อตั้ง Aureo มา 21 ปี เราได้ทำการวิจัยและผลิตเบต้ากลูแคนจากยีสต์ดำ สายพันธุ์ Aureobasidium ภายใต้หลักปรัชญานี้ Aureo จะยังคงให้ความสำคัญกับความรู้สึกที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี้และมุ่งมั่นที่จะรักษาสุขภาพของผู้คนด้วย เบต้ากลูแคนจากยีสต์ดำ สายพันธุ์ Aureobasidium

หลักการพื้นฐาน

สันติภาพโลก การแบ่งปันที่แท้จริง

คติพจน์บริษัท

เราร่วมรับผิดชอบต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การดูแลรักษา และเสริมสร้างสุขภาพของผู้คน ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและบริการที่ดี

Yukiko Moriya

ผู้ก่อตั้งบริษัท อาอุเรโอะ และ บริษัท แคทส์ ดอท คอม (ประเทศไทย) จำกัด

[ COMPANY PROFILE ]

ประวัติบริษัท

ชื่อนิติบุคคล บริษัท แคทส์ ดอท คอม (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้ง
1 กรกฎาคม 2551
สำนักงานใหญ่
2539 อาคารอิมพีเรียลลาดพร้าว ชั้น 4 ห้องดี 17-22 ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 02-934-9411
โรงงาน
54-1 Kazusakoito, Kimitsu-shi, Chiba, Japan
สินค้าและบริการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
image-aboutus-pmya7fpdtzu0tjhupvl5eg15kp9kw3uu1su5np8rym
[ ADDRESS ]

สถานที่ตั้งบริษัทฯ

2539 อาคารอิมพีเรียลลาดพร้าว ชั้น 4 ห้องดี 17-22
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

โทร. 02-934-9411

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลา 10.00-18.00 น.