เราปรารถนาให้ทุกคน
มีสุขภาพที่ดี
และมีชีวิตที่ยืนยาว

เราคัดสรร ผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคน คุณภาพ จากประเทศ ญี่ปุ่น สู่ผู้บริโภคคนไทย
ผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนที่เกิดจากการรวบรวมประสบการณ์ และผลงานวิจัย
จาก อะอุเรโอะบาซีเดียม

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้ากลูแคน สำหรับดูแลสุขภาพ เพิ่มภูมิต้านทาน

มะโฮ
(MAHO)

หมายเลขผลิตภัณฑ์ มะโฮ

ไวท์ครอส
(WHITE CROSS)

หมายเลขผลิตภัณฑ์ ไวท์ครอส

คาสสิส ออริโอ
(CASSIS AUREO)

หมายเลขผลิตภัณฑ์ คาสสิส ออริโอ

มะโฮ เอสจี
(MAHO SG)

หมายเลขผลิตภัณฑ์ มะโฮ เอสจี

กดที่เลขผลิตภัณฑ์ด้านบนเพื่อตรวจสอบหมายเลข อย.