Tel : 02-934-9411-6

Fax : 02-934-9416

2539 อาคารอิมพีเรียลลาดพร้าว

ชั้น 4 ห้อง D17-D22 ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท แคทส์ ดอท คอม (ประเทศไทย) จำกัด