สอบถามข้อมูลเบต้ากลูแคน (มะโฮ) เพิ่มเติมได้ที่ 0-2934-9411-5 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

มาตรฐาน GMP

GMP
ผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากประเทศญี่ปุ่น
Japan Health & Nutrition Food Association (JHNFA)

Certificate of Compliance

Good Manufacturing Practice

This is to certify that, upon rigorous inspection, Aureo factory of Aureo Co., Ltd. is in compliance with the requirements of JHNFA Good Manufacturing Practice (GMP) program for dietary supplements, which is established in accordance with a guideline issued by the Ministry of Health, Labour and Welfare on February 1, 2008.


John Doe   -   Ceo/Founder Zap
ใบรับรอง มาตราฐานการผลิต เบต้ากลูแคน ประเทศญี่ปุ่น

Case Study

Case Study
ตัวอย่างผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เบต้ากลูแคน มะโฮ

CONTACT US

contact
ติดต่อสอบถามข้อมูลเบต้ากลูแคนเพิ่มเติม

Tel : 02-934-9411-6

Fax : 02-934-9416

2539 อาคารอิมพีเรียลลาดพร้าว

ชั้น 4 ห้อง D17-D22 ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310