เชวงศักดิ์ มีศิริ

Chawengsak Meesiri

Project and Training Manager

2539 อาคารอิมพีเรียลลาดพร้าว ชั้น 4 ห้อง ดี 17-22 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310